Ni gör vi Borås till Sveriges smartaste stad!

Jag sitter med i Borås stads Digitaliserings- och innovationsråd för Liberalerna. Det är ett viktigt uppdrag som jag är stolt över. Ska Borås hänga med i konkurrensen om medborgare, företag och utbildning måste vi ligga i framkant. Och det gör Borås i många hänseende – stadskärnan blir vackrare och vackrare, vi är duktiga på textil, mode och e-handel och kulturen tycks må bra trots lite smågnabb här och var. Nu hoppas jag att Borås snart också är Sveriges smartaste stad avseende digitalisering.

Om vi satsar på rätt områden har Borås potential att bli en ledande stad inom digitalisering. Vi kan digitalisera mängder av tjänster och service till medborgarna för öka tillgängligheten och få snabbare handläggning. Det går att öka transparensen så att alla lätt förstår var i en beslutsprocess ens ärende befinner sig. Vi kan automatisera både arbeten och beslutsprocesser, vilket ger en bättre arbetsmiljö samt snabbare och säkrare beslut. Digitalisering kan också öppna upp nya möjligheter för företag och entreprenörer i Borås. Något som skulle betyda fler jobb och ökad tillväxt.

Men det är viktigt att vi samtidigt som detta görs, säkerställer att digitaliseringen inte blir en ursäkt för att avveckla den mänskliga kontakten. Tvärtom kan digitaliseringen frigöra tid för möten mellan människor. Det är viktigt att hitta balansen för att behålla stadens känsla av gemenskap och sammanhållning. Ett fint exempel på denna balans är att Vård- och äldrenämnden där Johan Wikander är ordförande, också Liberalerna, fortsätter med att låna ut surfplattor till seniorer över 75 år för att väcka nyfikenhet och skapa trygghet med digital teknik. Det både skapar möten och gör Borås till en smartare stad. Mer sånt!   

Har du idéer kring hur Borås kunde dra nytta av ökad digitalisering och användning av AI, så tveka inte att höra av dig.

Av Thomas Lantz