Tack för att du bidrar till välfärden!

Om jag har läst rätt bland siffror, staplar och diagram, kom nära 60 procent av de totala skatteintäkterna år 2021 från inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. 60 procent som sedan delas upp i direkta skatter – inkomstskatter – och indirekta skatter – löneskatter, arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Drygt 1327 miljarder kronor av de totala 2324 skattemiljarderna kommer alltså från företagande. Det är mycket pengar som direkt eller indirekt är avhängigt av att vi har ett sunt företagsklimat.

Det är också viktigt att tänka på att en hel del av de 1327 skattemiljarderna genereras av små och medelstora bolag. Naturligtvis ramlar det in en del från jättar som Volvo, Scania och Ericsson, men mindre än en procent av Sveriges företag har fler än 250 anställda (om jag tytt siffrorna rätt). Det visar hur viktigt det är med entreprenörskap som ser till att det utvecklas nya företag. Det visar också vilken kraft det finns i alla mindre familjeägda bolag i Sverige. För att inte tala om alla företag i Sjuhäradsbygden. 

Det är dessa bolag jag brinner för och ibland får vara med och hjälpa att ta nästa steg. Företag som inte bara direkt och indirekt bidrar med en hel massa nödvändiga skattekronor till vård, skola och omsorg. Lika viktig är deras direkta och indirekta sociala betydelse. För hur avgörande är det inte för människors fysiska och psykiska hälsa att ha ett jobb att gå till, en arbetsplats som ger ett socialt umgänge. Av hur stor vikt är det inte för en människa att tjäna egna pengar, uppleva yrkesstolthet och känna att man är med och bidrar till välfärden. 

Jag kommer aldrig säga att gängkriminalitet beror på att människor inte har ett arbete att gå till – den kriminaliteten är långt mycket mer komplicerad än så. Men jag vågar påstå att har man ett hederligt jobb man trivs med och arbetskamrater att skratta med under dagen, minimeras risken för att dras in i dumheter. Så du som driver företag och du som jobbar och står i. Tillsammans tar ni Sverige framåt och uppåt. Glöm aldrig det.

Av Thomas Lantz