Vakna upp ur sängkammarstyrelsen

Lärde mig för en tid sedan från en vän vad sängkammarregemente är för något. Det sägs att Karl XIV Johan (1763–1844) bedrev ett sådant från Stockholms slott. Sveriges dåvarande kung hade nämligen vanan att ligga kvar i sängen till långt in på förmiddagen, där han också tog en mängd beslut. Det är värt att tillägga att det inte hade med lättja att göra. Snarare tvärtom.

Hur kom då min vän och jag att tala om sängkammarregemente? Jo, vi diskuterade sängkammarstyrelsen*, vilken är något helt annat. Nästan det motsatta till regementet. En sängkammarstyrelse är helt enkelt en styrelse som består av det äkta paret och kanske något barn. I bolagets begynnelse har man för enkelhetens skull tagit in familjen i styrelsen. Alla beslut tas oftast av en person som är ägare, styrelseordförande och vd – tre hattar på samma huvud. Det är minst en hatt för mycket och inte ens en bra idé i start-up skede.

Som affärskonsult, med vana både från styrelser och advisory boards, vill jag varna för faran med sängkammarstyrelser. Det hämmar inte bara bolagets utveckling utan kan också bli juridiskt krångligt om det inte sköts på rätt sätt. Därför är en av mina första frågor när jag möter nya bolag hur deras styrelse ser ut och hur styrelsearbetet fungerar. Om styrelsemötena och besluten som tas, bidrar till bolagets utveckling eller om det främst är något man gör bara för att det måste göras. 

Är det något man gör bara för att ha ett styrelseprotokoll i en pärm, är det dags att tänka till. Våga ta in extern kompetens i styrelsen, våga utsätta bolaget för ögon utifrån som kan ställa obekväma frågor och våga släppa sänkkammarsargen och komma in i matchen. Det är så du ökar värdet på ditt bolag.  

* När jag googlar sängkammarstyrelse upptäcker jag att även det ordet har en historisk koppling till greve Magnus Gabriel De la Gardie, men det är en annan historia.

Av Thomas Lantz