Stadsplanering utifrån ett kvinnligt perspektiv

En Boråspolitiker med annan partisymbol än min, lade för en tid sedan ut ett inlägg på Facebook där han lovade bättre stenläggning på Sandwalls Plats om man kryssade hens namn. Jag tycker kanske att frågan om stadens trygghet är något större än så även för en lokalpolitiker. Men hen har en poäng med sitt inlägg: Det finns ett tydligt samband mellan otrygghet och dålig stadsplanering och skötsel. Ordning och reda på gator och torg, i parker och andra offentliga rum skapar en känsla av trygghet. Det motsatta sänder signalen att ingen bryr sig, vilket i sin tur inte sällan leder till otrygghet och vandalisering. Så visst, stenläggningen på Sandwalls Plats är viktig.

Men det finns större och viktigare åtgärder jag som Liberal vill driva för att skapa en säker stad för alla och ett levande city med en blomstrande besöksnäring. Först och främst är det av avgörande betydelse med samverkan mellan politiker, kommunen, polis, näringsidkare, sociala institutioner, idrottsrörelsen, kulturen och ideella organisationer. Inte i form av en konferens om året med vackra ord, snittar och mingel, utan genom arbete i vardagen. Det tror jag att alla vill – för viljan hos alla är stark – men det gäller att skapa rutinerna som gör det enkelt.

Sedan finns det naturligtvis massor att upprätthålla och förbättra i stadens miljö. Bara en googling bort finns rapporter och forskning om hur bättre sammankopplade stadsdelar utan ”döda” ytor eller bristande kollektivtrafik mellan stadsdelarna, motverkar kriminalitet. Kvarter med en mix av bostäder, affärer, restauranger och arbetsplatser där det finns människor på plats hela dygnet, förhindrar också brott och skapar trygga miljöer. 

När jag googlar runt på hur man gjort i andra städer hittar jag även en artikel om säkerhet i brittiska städer. Där ges exempel på hur man i en del av städerna, efter tragiska mord på kvinnor, börjat planera säkerhet utifrån ett kvinnligt perspektiv. Inte oväntat är nämligen många städer planerade och utformade utifrån en frisk och stark 30-årig man. Genom att lyssna till var kvinnor känner sig otrygga och rädda och sedan göra relativt enkla åtgärder med belysning och bättre synlighet har man – surprise – gjort områdena tryggare och mer inkluderande för alla. Man kunde också konstatera att – suprise igen – inkluderande städer också är bra för affärerna. 

Ibland kan det vara bra att utgå från någon annans perspektiv än sitt eget. Speciellt om man vill att alla ska få det bättre. Inte bara de på Sandwalls Plats.

Av Thomas Lantz