Alla var modeller i Borås

”Alla investeringar du måste göra för att bygga upp e-handel, som till exempel lager, hade vi redan. Till skillnad från butiker som kanske fotograferar och tar fram butiksmaterial fem gånger per år, så fotade vi redan bilder varje dag. Samma sak med kundklubben som för butiken ofta främst är ett klubbkort kunden får medan det är butiken man lever på. Vi levde på kundklubben. Vi var sofistikerade i hanteringen och förståelsen av kunddata. Det har vi Olle att tacka för som organiserade kunddata på ett förnuftigt sätt”.

Orden är Hans Ohlssons, vd för Ellos Group, på frågan om hur stor nytta Ellos haft av sin historia i postordern vid transformationen i till e-handel. Och Olle är givetvis Olle Blomqvist, Ellos grundare. Hans Ohlsson intervjuas i boken ”Lycka i ett paket från Borås” som Ellos Group tillsammans med Bockasjö gav ut igår i samband med invigningen av Ellos Groups nya stora lager på Viared. 

Det är en intressant intervju ur många aspekter, men kanske framförallt för att den visar hur viktigt det är att ta med sig sin affärsmässiga erfarenhet in i framtiden. Det är ju inte människors behov som har förändrats, utan sättet på hur vi vill tillfredsställa dem. Vi vill fortfarande åka taxi, men Uber fattade att man kanske kan lösa bilar och chaufförer på ett nytt sätt. Som Ellos, vi vill fortfarande känna glädjen över ett paket från Borås, men handla dem på ett nytt sätt. De företag som förstår att ta med sig kundens behov in i framtiden, är de som kommer att lyckas bäst.

Boken är rolig på fler sätt. Den beskriver bland annat postorderns historia som faktiskt inte alls har sin vagga i Borås. Sedan har den, under rubriken ”Alla var modeller i Borås”, ett par sidor med intervjuer av gamla postordermodeller. Jodå, undertecknad är en av dem som intervjuas. Och som alltid är jag ärlig. På frågan vad som var roligast med att vara modell kom svaret snabbt: Jag slapp skolan. 

Av Thomas Lantz