RÄTT BESLUT FÖR FRAMGÅNGSRIKA AFFÄRER

När man har konstaterat att man som entreprenör behöver hjälp att staka ut de övergripande målen och strategierna för att nå dit, gäller det att fundera över hur den hjälpen ser ut. Räcker det med att hitta en mentor som själv varit i motsvarande situation eller är det bättre att samla ihop ett advisory board eller tillsätta en formell styrelse? 

Nedan är några exempel på olika tillvägagångssätt, bara du själv vet vad som passar bäst för just dig och ditt företag, om inte så är det just det jag arbetar med i mitt konsult företag Peligro.  Vi hjälper såväl nystartade företag som etablerade aktörer med allt från att sätta affärsplan och affärsmål till att förbereda exit. 

  • En mentor är i första hand en rådgivare ur ett personligt perspektiv. Även om man med fördel även kan diskutera företagets verksamhet, dess strategier och ekonomiska situation med en mentor, så gör man det ofta utifrån entreprenörens perspektiv. En typisk frågeställning är: ”Vad vill jag med företaget och vilken roll ska jag själv ha?”
  • Ett advisory board (strategisk ledningsgrupp) ger i första hand råd ur ett verksamhetsperspektiv. Entreprenören tillsätter en grupp personer som på olika sätt har kompetens kring hur verksamheten kan utvecklas. I den gruppen kan man med fördel lyfta både strategiska och operativa frågor.
  •  
  • En styrelse har till skillnad från de andra formerna, ett formellt ansvar för verksamheten och måste därför ta ett strategiskt och finansiellt perspektiv. Frågan hur något ska göras är i princip aldrig en styrelsefråga. Detta måste VD och ledningen själv ha kompetens att avgöra och har man inte det, kan ett advisory board vara lösningen. Styrelsen ska peka ut den strategiska riktningen och säkerställa det långsiktiga ekonomiska värdet på bolaget.
Av Thomas Lantz