Nudge nudge. Sell much more.

Nej, jag ska inte berätta om Monty Pythons kanske kändaste sketch, där Eric Idle hör sexuella antydningar i allt som sägs (men se den gärna, sök på nudge nudge). Idag tänker lika många människor på beteendevetenskapen nudging som brittisk humor, när ordet nudge dyker upp.

Nudging, eller att ge en ”knuff” på svenska, är en teknik som har utvecklats för att subtilt styra mänskligt beteende mot att välja det du önskar att hen väljer att göra eller köpa. Vi började höra om begreppet när ekonomen Richard Thaler fick Nobelpriset för sin forskning kring beteendeekonomi år 2017. Idag är nudging ett verktyg som fler och fler organisationer och företag använder sig av för att styra ditt handlande i såväl bildlig som bokstavlig mening.

Richard Thaler och hans kollega Cass Sunstein, menar att vi har två system för beslutsfattande: ett ”automatiskt” och ett ”reflekterande”. Det automatiska systemet är snabbt och går på autopilot, medan det reflekterande är långsammare och mer genomtänkt. Nudging spelar på det automatiska systemet och gör det enkelt att göra ”rätt” val utan att behöva tänka för mycket. Det är val vi tar med reptilhjärnan. För att kunna påverka de automatiska besluten måste vi naturligtvis förstå varför människor gör som de gör i de situationer vi vill förändra.

Ett av de mer kända exemplen av nudging är när man på flygplatsen Shiphol målade en fluga i pissoaren, och vips minskade skvättandet. Ett annat exempel är när man på en cafémeny placerar de hälsosamma alternativen i ögonhöjd, medan de sockrigt söta döljs längre ner. Då kan människors val enkelt styras mot de mer hälsosamma alternativen. Du tror att du gjorde valet, men i realiteten har du blivit dirigerad att göra det. Eller ska jag kanske säga manipulerad.

För visst finns det frågor kring etik när det gäller nudging. Att få människor att inte kissa på golvet eller välja en dyrare skjorta i e-handeln, kräver inga djuplodande moraliska diskussioner. Men vad händer när forskningen får allt starkare fäste i politiken? Och kommer vi förstå när det sker? Så var på din vakt om du känner att du får en subtil knuff i ena eller andra riktningen. Kanske är du nudgad och en del i en större plan.

Av Thomas Lantz