Affärsutveckling

Rätt beslut för framgångsrika affärer

Affärsutveckling handlar om att ständigt söka efter nya möjligheter, att växa och förbättra företagets prestationer. Det inkluderar att identifiera och ta till vara på marknadstrender, utveckla nya produkter eller tjänster, öka företagets närvaro på nya marknader och förbättra kundupplevelsen.

Med mångårig erfarenhet av att framgångsrikt starta och driva företag hjälper jag små och medelstora ägardrivna företag som vill ta nästa steg. Jag har även kunskap och erfarenhet av att utveckla strategier för dig eller er som önskar göra exit inom ett eller ett par år.

Jag hjälper er gärna med

  • Affärsidé: Vad ska ni sälja, till vem och varför?
  • Affärsplan: Vilka är verksamhetens mål?
  • Ägardirektiv: Hur önskar ägare att verksamheten utvecklas?
  • Vision: Vilken är drömmen ni vill förverkliga?
  • Marknadsplan: Vilka är åtgärderna för att nå marknadsmål och kunder?
  • Budget: Hur ser ekonomin ut idag och hur ska den se ut de närmsta åren?
  • Exit: Är den planerad och hur ska den genomföras?

Vi kontaktar dig